Produkty

Technické sklo

Technické sklo

Výroba

Firma Technosklo s.r.o. nachází se svými výrobky z oblasti technického sklářství uplatnění v řadě průmyslových oborů. Charakteristické a žádoucí jsou fyzikální a chemické vlastnosti zpracovávaných borokřemičitých skel, které dávají v kombinaci s unikátní technologií sklářského zpracování a výslednou přesností zákazníkům k dispozici výrobek s vynikající přidanou hodnotou.

Vysoká tepelná a chemická stabilita technického skla v kombinaci s vizuální průhledností činí výrobky nepostradatelnými pro řadu průmyslových oborů a oblastí veřejného sektoru. Typickým příkladem jsou  chemie a farmacie, věda a výzkum, zdravotnictví, školství, solární systémy, měřící a obalová technika, automobilový a textilní průmysl, potravinářství a stavebnictví.

Oddělení vývoje je připraveno reagovat na zákaznické požadavky a navrhnout optimální výsledný produkt nebo polotovar pro vaše další zpracování. Prohledněte si prosím některé z našich referencí výrobního programu. 

 

Služby

Dlouhodobá specializace a zkušenost s výrobou technického skla nám umožňuje nabídnout jako službu různé druhy technologií zpracovávání skleněných trubic, tyčí a kapilár. Jedná se například o tvarování foukáním vysoce kvalifikovanými odborníky, tvarování na speciálně vyvinutých strojních zařízeních, dále pak broušení, vrtání, řezání, pískování, leštění, potisk a vypalování. Jsme schopni docílit přesností až v tisícinách mm, což je na trhu jedinečné. Zajímavou oblastí je i přesné vyměřování odměrného skla s výsledným atestem, což je umožněno  certifikačními zkouškami našich pracovníků a digitální technologií zpracování.

Naši zákazníci jsou si vědomi, jak přínosná může být spolupráce s experty na požadovanou oblast.  Více informací najdete v sekci Technologická řešení.  Pro upřesnění možností spolupráce kontaktujte obchodní oddělení.

Držitel certifikátu ISO 9001:2015 ISO 9001:2015