Produkty

Technické sklo

Potravinářský průmysl - Kontrola kvality

Potravinářský průmysl - Kontrola kvality

Vyrábíme různé skleněné součástky pro přístroje na testování obilnin, mouky a krmiv jako jsou: viskozimetrické zkumavky, zkumavky na sledování čísla poklesu, mineralizační tuby (kyvety), trubice pro analýzu dle Kjeldahla, pojistné nálevky atd.

 

   Součástky pro kontrolu kvality   Součástky pro kontrolu kvality   Součástky pro kontrolu kvality
Držitel certifikátu ISO 9001:2015 ISO 9001:2015