Ke stažení

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Ke splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zřídila společnost TECHNOSKLO s.r.o.  pro podávání oznámení na možné podezření na protiprávní jednání v rámci společnosti.

Příslušnou osobou ve smyslu zákona byl pověřen pan Petr Lukšan, vedoucí odboru SP společnosti.

Toto oznámení ve smyslu uvedeného zákona lze učinit  :

  1. a) osobně u Příslušné osoby či předáním písemného oznámení Příslušné osobě,
  2. b) telefonicky v prac. dny v době od 6.00 do 14.00 hod. na tel. č. 483 346 406
  3. c) písemně emailem : na emailovou adresu : ochrana.oznamovatelu@technosklo.com
  4. d) písemným oznámením doručeným na adresu sídla Společnosti v zalepené obálce s označením - „neotevírat - ochrana oznamovatelů“.

Obecně rovněž platí, že mimo zavedený firemní systém lze oznámení podat i prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR dostupného na adrese  https : // oznamovatel.justice.cz.  

 

Bližší informace o podávání a posuzování těchto oznámení jsou obsahem vydané firemní Směrnice.

Tato Směrnice je součástí interních předpisů Společnosti, zaměstnanci se s ní mohou seznámit a plně k jejich dispozici je u pověřené příslušné osoby a na personálním úseku společnosti

Tato firemní Směrnice nabývá účinnosti a lze podle ní postupovat ode dne 15.prosince 2023.

 

V Držkově dne 29.11.2023

Držitel certifikátu ISO 9001:2015 ISO 9001:2015