Ke stažení

Laboratorní sklo

Bezpečnostní pokyny pro práci s laboratorním sklem

Bezpečnostní pokyny pro práci s laboratorním sklem

 

Při používání laboratorního skla dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s používanými chemickými látkami. V žádném případě nepipetujte ústy látky, které jsou označeny jako jedovaté, žíravé, dráždivé, nebo zdraví škodlivé. Tyto látky lze pipetovat pipetory, které jsou dostupné na trhu.

Čištění

Zbytky sraženin ze stěn laboratorního skla odstraňujeme vhodnou kyselinou nebo zředěným roztokem hydroxidu sodného nebo uhličitanu sodného. Kyselinám dáváme přednost vzhledem k tomu, že daleko méně narušují sklo. Větší množství mastnoty lze odstranit použitím organických rozpouštědel jako je tetrachlor, trichlorethylen popř. aceton. Menší zbytky organických látek lze odstranit chromsírovou směsí. Po odstranění nečistot z laboratorního skla provedeme opláchnutí vodou z vodovodu a nakonec destilovanou vodou. Pro lepší oschnutí lze ještě laboratorní sklo opláchnout denaturovaným ethanolem.

Vzhledem k tomu, že nemůžeme zcela vyloučit znečištění laboratorního skla během přepravy, doporučujeme omýt před prvním použitím každý nový kus laboratorního skla.

Držitel certifikátu ISO 9001:2015 ISO 9001:2015